Ing. Zora Kulhánková, Ph.D.

Úvod O nás Ing. Zora Kulhánková, Ph.D.

Absolventka oboru Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Po ukončení studia zůstala na fakultě jako odborný asistent. Během doktorského programu studovala na Universita degli Studi di Firenze v Itálii.

V rámci studijních cest navštívila Čínu, Japonsko i Ameriku, Německo, Itálii, Anglii, Nizozemí. Cílem těchto cest bylo studium historických zahrad i současné realizace ve veřejném prostoru i principy komponování městských krajin. Její specializací však byla italská renesanční zahrada. Její články na toto téma se objevily jak v zahraničních, tak i našich odborných časopisech, prezentovala je i na odborných konferencích. Láska k Itálii jí zůstala a pravidelně navštěvuje zajímavé lokality s historickými zahradami a sídly i soudobými moderními realizacemi.

Mimo akademickou činnost se věnovala i architektonické tvorbě soukromých zahrad a několika soutěží. Nakonec však opustila akademickou půdu, aby se mohla plně věnovat tvůrčí architektonické práci a zúročila tak své bohaté zkušenosti. Od roku 2020 je součástí projektu ateliér FG.